עודד תאומי

[ שירי ילדים ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

נעמי שמר שרה לילדים ועודד תאומי עושה להם הצגות

רשימת שירים

בועז קלי-קלות ודני בלבלני

רשימת שירים