קדם אירוויזיון

[ פופ 1996 - 1981 ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

קדם אירוויזיון 2005

רשימת שירים

קדם אירוויזיון 1996

רשימת שירים

קדם אירוויזיון 1995

רשימת שירים

קדם אירוויזיון 1993

רשימת שירים

קדם אירוויזיון 1992

רשימת שירים

קדם אירוויזיון 1991

רשימת שירים

קדם אירוויזיון 1989

רשימת שירים

קדם אירוויזיון 1987

רשימת שירים

קדם אירוויזיון 1986

רשימת שירים

קדם אירוויזיון 1985

רשימת שירים

קדם אירוויזיון 1983

רשימת שירים

קדם אירוויזיון 1982

רשימת שירים

קדם אירוויזיון 1981

רשימת שירים