שושיה בארי דותן

[ מוזיקה שחורה ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

זכרון והנצחה שואה וגבורה

רשימת שירים

אל נא רפא נא לה'

רשימת שירים