שושיק שני

[ שירי ילדים ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

אגדת עוץ לי גוץ לי / בת המלך והצפרדע

רשימת שירים

הברוזון המכוער / בגדי המלך החדשים

רשימת שירים

שלושת הדובים / כפה אדומה

רשימת שירים

שירים וסיפורים שענת אוהבת במיוחד

רשימת שירים

מה עושים העצים?

רשימת שירים