שלום גד

[ רוק ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

שלום גד והיהלומים

רשימת שירים

היהודי המעופף

רשימת שירים

תנועות מטאטא מהירות

רשימת שירים