שלומי ברכה

[ רוק ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

מאדים ומחוויר

רשימת שירים

צ'אפלין צ'ארלי

רשימת שירים