שמעון אדף

[ רוק ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

עוד מעט יירד הקיץ

רשימת שירים