Fava Beats

[ אלקטרוני - 2004 ]

ביוגרפיה

שניהם ביחד וכל אחד לחוד. שני הכוחות המובילים את לייבל הווירדו-אלקטרו הירושלמי ±G6PD, אליעד וגנר ויניב נבות, היו אחראים ליותר מחצי הוצאות הלייבל עד 2008 - במיוחד נבות תחת השם Bloke. וגנר תרם אלבום תחת הכינוי המשונה Stuchka Vkarmanye. כדי להבחין בהבדלים בין שלוש הישויות, ביאר הצמד כי Fava Beats הוא הצד "האנלוגי המלנכולי-אמוציונלי" של סטוצ'קה מהודק לבליפים "המקוטעים ומוכי האמוק" של בלוק.

שיתוף הפעולה ביניהם החל ב-2004 בספליט של דמויותיהם העצמאיות בלייבל הגרמני Digital Kranky. הקטע היחיד בספליט שלא היה שייך לבלוק או לסטוצ'קה נקרא Tranquilizer והקרדיט ניתן ל-Fava Beats. ארבע שנים עברו מאז ועד לאי.פיז הראשונים של הצמד, שיצאו כתאומים בבמרץ 2008; תחילה Start Stop ומיד אחריו Tap.

DJ

אליעד   וגנר

תכנות

יניב   נבות

דיסקוגרפיה