Mucous Scrotum

[ מטאל - 2004 ]

ביוגרפיה

פאוסט בטח היה גאה ביורשיו עלי אדמות. ראטימוס למשל, לא מכר את נשמתו לשטן, הוא פשוט נידב אותה חינם אין כסף. לאחר שתרם באס להרכב הבלאק מטאל הירושלמי Bartholomeos Night כמו גם ל-Eternal Agony, החל ב-2004 פרוייקט סולו אישי (אחד מני כמה) תחת השם Mucous Scrotum, שמטרתו "לקבע את יסודות הבלאק מטאל ולערער את הערכים הבסיסיים של החברה המודרנית תוך שימוש בפילוסופיה שטניסטית". חרחור הפתיחה הוקלט ב-2004 בדמו בעל ארבעה קטעים, אשר אירונית, אבד במבוך הטכנולוגי של החברה המודרנית, אך שיר אחד ממנו ("Ode in Honor of Thee") שרד את הקידמה ונכלל בספליט "Calls from the Underground" שהוציא עם פרוייקט בלאק מטאל אישי אחר, Infernal Nature. ספליט זה הודפס ב-1000 עותקים.

ב-2007 הקליט אלבום בכורה שלם, Hall of the Slain (המשמעות של "וילהלה", השאול במיתולוגיה הויקיניגית), אשר יצא רשמית רק כעבור שנתיים בעזרת הלייבל המטאלי Raven וגם הפעם הודפסו רק 1000 עותקים. בין לבין, הקים לעצמו לייבל בשם Herbst ובמסגרתו שיחרר ב-2008 את Die Schwartze Erde על גבי 100 קלטות בלבד.

מולטי

עופר   קורן (2)

דיסקוגרפיה

Calls From the Underground

רשימת שירים