דני הדר

מותו של מאיר אריאל פער חור עצום בליריקה הצינית הישראלית. דרוש אקרובט משפטים. לשם כך יש את דני הדר

קרא עוד
רמי שולר

רמי שולר

...

YouTube

ערוצים רשמיים
רן שפירא

אחרי שנה ברימון, מאס רן שפירא מהלימודים התיאורטים-אקדמאים, והחליט לבנות את עצמו כמוסקאי דרך החומר הא