ליאור ייני

[ פופ ]

ביוגרפיה

דיסקוגרפיה

ליאור ייני שר ויסוצקי

רשימת שירים

משירי מיקיס תיאודוראקיס

רשימת שירים